Ωχρά Κηλίδα

Συχνές ερωτήσεις για την Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

• Τι είναι η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας;
• Πόσες μορφές της νόσου υπάρχουν και τι συμπτώματα έχουν;
• Πόσες μορφές της νόσου υπάρχουν και τι συμπτώματα έχουν;

Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (δηλαδή της κεντρικής περιοχής του βυθού, που είναι υπεύθυνη για την κεντρική όραση) είναι η πιο συχνή αιτία απώλειας της όρασης στα άτομα άνω των 60 ετών. Σ’αυτή τη νόσο παρουσιάζεται μείωση της κεντρικής όρασης γιατί επηρεάζεται η ωχρά κηλίδα, που είναι η ευαίσθητη κεντρική περιοχή του βυθού του οφθαλμού. Σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζεται και σε πιο νέα άτομα, ακόμα και 40 ετών.

Υπάρχουν δύο μορφές εκφύλισης της ωχράς: ξηρού τύπου και υγρού τύπου. Η πρώτη είναι και η πιο συνηθισμένη (80%) και σ’ αυτή η θόλωση της όρασης είναι αργή και προοδευτική. Στη δεύτερη συνήθως η μείωση της κεντρικής όρασης είναι πιο απότομη και συνοδεύεται από αιμορραγίες στην ωχρά κηλίδα. Συνηθισμένα συμπτώματα επίσης είναι η παραμόρφωση των αντικειμένων (οι ευθείες γραμμές φαίνονται ‘κυματιστές’) καθώς και η εμφάνιση μαύρων κηλίδων κοντά στο κέντρο της όρασης. Συνήθως η νόσος αρχικά αφορά μόνο το ένα μάτι, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε την όραση του κάθε ματιού χωριστά. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η όραση έχει μειωθεί σε κάποιο από τα μάτια σας, είναι απαραίτητο να εξετασθείτε από το γιατρό σας. Όσο πιο νωρίς διαγνωσθεί η νόσος, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η θεραπεία.

Υπάρχουν δύο μορφές εκφύλισης της ωχράς: ξηρού τύπου και υγρού τύπου. Η πρώτη είναι και η πιο συνηθισμένη (80%) και σ’ αυτή η θόλωση της όρασης είναι αργή και προοδευτική. Στη δεύτερη συνήθως η μείωση της κεντρικής όρασης είναι πιο απότομη και συνοδεύεται από αιμορραγίες στην ωχρά κηλίδα. Συνηθισμένα συμπτώματα επίσης είναι η παραμόρφωση των αντικειμένων (οι ευθείες γραμμές φαίνονται ‘κυματιστές’) καθώς και η εμφάνιση μαύρων κηλίδων κοντά στο κέντρο της όρασης. Συνήθως η νόσος αρχικά αφορά μόνο το ένα μάτι, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε την όραση του κάθε ματιού χωριστά. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η όραση έχει μειωθεί σε κάποιο από τα μάτια σας, είναι απαραίτητο να εξετασθείτε από το γιατρό σας. Όσο πιο νωρίς διαγνωσθεί η νόσος, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η θεραπεία.

Γ. Καμπουγέρης, MD, MRCSEd (Ophth), PhD Χειρουργός Οφθαλμίατρος, τ. Διευθυντής Moorfields Eye Hospitals NHS Trust

© 2022 Eyedoctorgk. All Rights Reserved By Focus on Web